Měření 3D

Měření 3D

Společnost FLOW TECH s.r.o. se specializuje na 3D měření a nabízí širokou škálu služeb v této oblasti. Jednou z možností, kterou společnost nabízí, je měření na stroji Wenzel LH87. Tento stroj je vybaven nejmodernější technologií a umožňuje provádět přesné a spolehlivé 3D měření. Při měření na stroji Wenzel LH87 jsou brány v úvahu požadavky zákazníka včetně nejrůznějších typů vstupních protokolů a na základě nich je navržen optimální způsob a rozsah měření. Stroj disponuje několika technickými možnostmi, které umožňují provádět měření s vysokou přesností a spolehlivostí. Rozjezdy 3D zařízení jsou 900/800/700 (x/y/z), což znamená, že stroj je schopen měřit objekty v těchto rozměrech. Dalším faktorem, který je brán v úvahu při měření, je hmotnost měřeného dílce. Stroj Wenzel LH87 je schopen měřit dílce o maximální hmotnosti 500 kg, což znamená, že je vhodný pro měření typů a velikostí objektů dle uvedených potřeb a uvedené hmotnosti. Přesnost měření je dalším důležitým faktorem, který je brán v úvahu při měření na stroji Wenzel LH87. Chyba měření je udávána pomocí parametru MPEE, který je definován jako 2,5 μm + (L/250.0 mm) μm. Tento parametr zaručuje vysokou přesnost měření a minimalizuje možnost chyb. Kromě toho je měřidlo vybaveno softwarovou teplotní kompenzací, což znamená, že je schopno automaticky kompenzovat vliv teplotních změn na přesnost měření. Tato funkce zajišťuje konzistentní a spolehlivé výsledky měření bez ohledu na teplotní podmínky. Společnost FLOW TECH s.r.o. je tedy ideálním partnerem pro všechny, kteří potřebují provést přesné a spolehlivé 3D měření. S využitím stroje Wenzel LH87 a nejmodernější technologie je společnost schopna splnit i ty nejnáročnější požadavky zákazníků.

Dle požadavků zákazníka navrhneme způsob a rozsah měření na stroji Wenzel LH87.

Technické možnosti:

  • rozjezdy 3D zařízení: 1000/800/700 (x/y/z)
  • hmotnost měřeného dílce: max. 500 kg
  • chyba měření: MPEE = 2,5 μm + (L/250.0 mm) μm
  • měřidlo vybaveno softwarovou teplotní kompenzací

 

Kontaktujte nás

V případě zájmu o spolupráci nás neváhejte kontaktovat.